Porady

Wynagrodzenie pośrednika
Za co pośrednik bierze pieniądze? Czasem klientom trudno jest zrozumieć za co dokładnie pośrednik pobiera opłatę. Uważają że płacą „tylko za wskazanie adresu”. Niestety, to standardowa opinia o tych, którzy wykonują „usługi niematerialne”. Jeśli nie widać produktu to znaczy, że wykonawca zlecenia nic dla nas nie robi.

Za co w takim razie pośrednik bierze pieniądze? Między innymi ZA BEZPIECZEŃSTWO TWOJEJ TRANSAKCJI!

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości
Podstawą pracy pośrednika jest umowa pośrednictwa. Zgodnie z Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami "pośrednik wykonuje czynności pośrednictwa na podstawie pisemnej umowy pośrednictwa zawartej z zamawiającym" i pośrednikowi "nie wolno reklamować-ogłaszać do sprzedaży, wynajmu lub innego obrotu tych nieruchomości, co do których nie zawarł uprzednio umowy pośrednictwa". Dlatego tak ważne dla pośrednika jest podpisanie umowy podczas przyjęcia nieruchomości. Dokument ten mówi nie tylko o obowiązkach pośrednika wobec sprzedającego, sposobie promocji oferty oraz o wysokość wynagrodzenia jakie pośrednik otrzyma za wykonaną pracę. W razie nienależytego wykonania czynności pośrednictwa jest to podstawa do roszczeń ze strony klienta. Biuro posiada swoje OC, co również jest dużym zabezpieczeniem dla klienta w przypadku jakiejś nieprzewidzianej sytuacji. Klient powinien pamiętać, że umowa pośrednictwa zawarta z uczciwym biurem nieruchomości do niczego nie zobowiązuje. Jeżeli pośrednik nie doprowadzi do zbycia nieruchomości to klient nie ponosi żadnych kosztów. Wynagrodzenie pobierane jest za wykonaną pracę. Do podpisania umowy zobligowani są zarówno klienci sprzedający jak i kupujący. Pośrednik ma umowę z każdym oglądającym nieruchomość. Spisuje jego dane z dowodu osobistego. Dzięki temu unika tych, którzy wcale nie chcą kupić tylko mają nieuczciwe zamiary. 

Odstąpienie

zalacznik1.pdf